Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Királyhelmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Gazdasági osztály

Vagyongazdálkodási osztály

Osztályvezető

Ing. Švistun Ladislav

Királyhelmec Város – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

Tel.: 056/ 63 222 20, e-mail: ladislav.svistun@kralovskychlmec.sk

Számvitel és statisztika

Gulyás Viola

Királyhelmeci Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 3., ajtó: 1

Tel.: 056/ 63 222 20, e-mail: viola.gulyasova@kralovskychlmec.sk

Emberi erőforrások és bérelszámolás

Mgr. Gáspárová Monika

Királyhelmeci Városi Hivatal – L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 3., ajtó: 4.

Tel.: 056/ 68 710 50, e-mail: monika.gasparova@kralovskychlmec.sk

Oktatásfinanszírozás

Bc. Fedorová Anetta

Királyhelmeci Városi Hivatal – L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 3., ajtó: 4.

Tel.: 056/ 63 220 02, e-mail: anetta.fedorova@kralovskychlmec.sk

Főpénztár

Lénártová Anetta

Királyhelmeci Városi Hivatal – L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

Ügyfélkapu, földszint

telefon: 056/ 68 715 15, e-mail: anetta.lenartova@kralovskychlmec.sk

Ingatlanadók

Mgr. Szedlák Péter

Királyhelmeci Városi Hivatal – L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 3., ajtó: 1.

Tel.: 056/ 68 710 54, e-mail: peter.szedlak@kralovskychlmec.sk

Kommunális és szelektív hulladék pénztára

Kováčová Melinda

Királyhelmeci Városi Hivatal – L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

Ügyfélkapu, földszint 

Tel.: 056/ 68 715 12, e-mail: melinda.kovacova@kralovskychlmec.sk

1. A vagyongazdálkodási osztály:

a) a hatályos jogszabályoknak megfelelően feldolgozza a város költségvetésének előterjesztését, annak módosításait, valamint nyilvántartást vezet a költségvetési intézkedésekről,

b) a pénzügyi források keretein belül irányítja és biztosítja a tárgyévre elfogadott költségvetés szerinti feladatok (beruházási konstrukció és a nem beruházási célú kiadásokon belüli feladatok) finanszírozását,

c) intézkedik a költségvetési pénzeszközökről a város egyéni számlái között,

d) negyedévente elemzéseket készít a költségvetés végrehajtásáról a városi önkormányzati tanácskozásra,

e) gondoskodik a gazdasági eredmények pénzügyi elszámolásáról a költségvetési év végét követően,

f) összeállítja a város zárszámadását az előző költségvetési év gazdálkodási elemzésével,

g) módszeres felügyeletet biztosít a városi hivatal gazdálkodása felett,

h) hitelkérelem feldolgozása esetén dokumentumokat készít a pénzintézet számára,

i) a városi hatóságok részére hitelengedélyezési dokumentumokat készít,

j) gondoskodik az állami költségvetésből az államigazgatás átruházott ellátásához biztosított célirányos pénzeszközök ellenőrzéséről és elszámolásáról,

k) együttműködik a számviteli és helyi adók területén belső irányelvek és általánosan kötelező érvényű szabályzatok kidolgozásában,

l) irányítja és koordinálja a számviteli és a helyi adók területén végzett tevékenységet,

m) adóterületen gondoskodik az önkormányzati szintű adók teljes körű beszedéséről és adminisztrációjáról

 

2. A számvitel, a statisztikai adatszolgáltatás és az anyagelszámolás területén:

a) a hatályos jogszabályoknak megfelelő átfogó elszámolást biztosít,

b) gondoskodik a pénztári műveletek komplex lebonyolításáról a városi hivatal könyvelésével kapcsolatban,

c) biztosítja a város költségvetésén kívüli pénzeszközök átfogó elszámolását,

d) elkészíti a belső számviteli bizonylatokat (elsősorban a városi hivatal kintlévőségeire és kötelezettségeire vonatkozó szabályzatok elszámolását és a vonatkozó elszámolások zárását),

e) gondoskodik a hitelszámlák elszámolásáról, ideértve a felvett hitelek tőketörlesztésének és kamatainak nyilvántartását,

f) a számviteli bizonylatokat kezeli, az állami költségvetés és az Európai Unió forrásairól elkülönített nyilvántartást vezet,

g) központi nyilvántartást biztosít a beérkező számlákról,

h) központi nyilvántartást biztosít a kiküldött számlákról és a beérkezett jóváírásokról,

i) átfogó nyilvántartást vezet a városi hivatal követeléseiről és kötelezettségeiről,

j) dokumentumokat készít a kintlévőségek és kötelezettségek realizálásához,

k) a számviteli törvénynek és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának utasításai szerint a városi hivatal és a város egésze számára statisztikai és számviteli jelentéseket dolgoz fel,

l) gondoskodik a vagyonmozgások és az eszközamortizáció elszámolásáról az önkormányzati hivatal nyilvántartásában,

m) a leltározás részeként biztosítja a vagyon leltár által meghatározott állapotának összevetését a számviteli állapottal,

n) feldolgozza a város költségvetésének elkészítéséhez és végrehajtásának értékeléséhez szükséges dokumentumokat,

o) feldolgozza a költségvetési gazdálkodás nyomon követésére és a negyedéves elemzések készítésére szolgáló dokumentumokat,

p) feldolgozza a végszámlához szükséges dokumentumokat,

q) biztosítja a banki tranzakciókat, a készpénz nélküli fizetési műveleteket átutalási megbízás formájában és az internetes bankolást

 

3. A helyi adók területén:

a) a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli a helyi adókat (ingatlanadó, kutyaadó, automata adó, nem pénznyerő játékautomata adó, szállásadó, közterület-használati illeték - csak határozatok kiadása),

b) dokumentumokat készít a helyi adók és helyi illetékek területén az általános kötelező érvényű rendeletek kidolgozásához,

c) adóbevallást fogad, adót és adótartozást határozattal beszed,

d)nyilvántartja az adófizetést és gondoskodik a hátralék megfizetéséről (behajtásáról),

e) elvégzi az adóbevallások ellenőrzését,

f) összehasonlítja az ingatlanadó alanya tényleges állapotát az ingatlankataszterben rögzített adatokkal, aktívan keresi az új adózókat, pontosítja a nyilvántartott adózók névsorát,

g) kezeli az összes adóügyi napirendet,

h) fellebbezési eljárást hajt végre az adótörvénykönyv SNR 563/2009 sz. az adóigazgatásról  és egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében

i) feldolgozza az osztály által kezelt adó- és illetékhátralék fizetési halasztási és törlesztőrészlet engedélyezési kérelmek elbírálásához szükséges iratokat, ellenőrzi az adóigazgatásról szóló törvény szerinti törlesztőrészletek betartását, az adóhátralék halasztási és részletfizetési okiratait , ellenőrzi a részletek betartását,

j) határozatot hoz az adókövetelés leírásáról az adóigazgatási törvény szerint,

k) nyilvántartásba veszi a város által kezelt adók és illetékek városi követeléseit, és sikertelen behajtás esetén behajtásra továbbítja a városi ügyvédhez

4. Az emberi erőforrások és bérelszámolás területén:

a) gondoskodik a munkavállalók felvételével, a munkaszerződés tartalmi megváltoztatásával, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos személyi és bérezési napirendről,

b) a városi hivatal dolgozóinak nyilvántartása,

c) kapcsolattartás a biztosítótársaságokkal (jelentkezések, regisztrációk törlése) és az illetékes munkaügyi kirendeltséggel,

d) feldolgozza a személyi munkával kapcsolatos statisztikai jelentéseket,

e) a keresőképtelenségről nyilvántartást vezet,

f) nyilvántartja és kiállítja a nyugdíjbiztosítási igazolásokat,

g) okmányokat szolgáltat a családi pótlék folyósításához,

h) gondoskodik a városi hivatali alkalmazottak felvételére vonatkozó kiválasztási eljárások, meghallgatások napirendjéről és lefolytatásáról

i) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átfogóan feldolgozza a bérszámfejtést,

j) gondoskodik a munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban álló munkavállalók munkabérének és béréből történő levonásának felszámolásáról,

k) biztosítja az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok díjazását,

l) elkészíti a jövedelem-nyilvántartási nyomtatványokat és a kapcsolódó dokumentumokat,

m) elkészíti a városi dolgozók öregségi, rokkantsági és részleges rokkantsági nyugdíjigénylésére vonatkozó dokumentumokat,

n) a hatályos jogszabályoknak megfelelően feldolgozza az egészségbiztosítók és a társadalombiztosítási társaságok havi kivonatait,

o) negyedéves és éves statisztikai jelentéseket dolgoz fel a munka és bérezés területén,

p) előkészíti a költségvetési tervezethez szükséges forrásokat a bérterületen,

q) figyelemmel kíséri az egyes központok bérköltségvetésének végrehajtását,

r) gondoskodik a városi hivatal utazási megbízásainak felszámolásáról,

s) gondoskodik a számlázható nyomtatványok nyilvántartásáról,

t) részleges adóelszámolást végez,

u) a függő tevékenységi adóról havi és éves beszámolót dolgoz fel és nyújt be a helyi adóügyintézőnek.

5. Az oktatásfinanszírozás területén különösen:

a) feldolgozza a város alapítási hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények költségvetésének összeállításához szükséges dokumentumokat,

b) feldolgozza a város alapítási hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények költségvetésének módosítására vonatkozó dokumentumokat,

c) feldolgozza a gazdálkodás nyomon követésére szolgáló dokumentumokat, valamint jelentéseket és elemzéseket készít a város létesítési jogkörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények gazdálkodásáról,

d) az oktatásfinanszírozás területén jelentéseket, kimutatásokat dolgoz fel,

e) havi befizetési utalványokat készít a város alapítási hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények pénzeszközeinek kifizetésére a jóváhagyott költségvetés és a hatályos jogszabályok szerint,

f) gondoskodik az iskolák, iskolai létesítmények pénzügyi könyveléséről

g) feldolgozza a város létesítési hatáskörébe tartozó iskolák, iskolai létesítmények számviteli kimutatásait a város egészére vonatkozóan,

h) feldolgozza az iskolák és az iskolai létesítmények leltárának eredményeit a zárszámadás igénye szerint.

6. A pénztárgép kezelése terén:

a) bevételi és kiadási bizonylatokat készít, pénztárkönyvet vezet,

b) gondoskodik a pénzeszközök készpénzben történő beszedéséről és városi számlákra történő utalásáról a befizetés jellegének megfelelően,

c) gondoskodik azon ellátások folyósításáról, amelyeket a város kiemelt kedvezményezettként kap,

d) gondoskodik a készpénzlimit betartásáról,

e) gondoskodik az értéktárgyak átvételéről, kiadásáról, nyilvántartásáról,

f) figyelemmel kíséri a kifizetett előlegek összegét (pl. kisebb vásárlások, üzleti utak stb.), azok időbeni és korrekt számlázását,

g) elvégzi a pénztárgép napi zárását,

h) vezeti a sírhelyek nyilvántartását, valamint a sírhelyek bérbeadásával és a temető fenntartási díjával kapcsolatos napirendet.

7. A kommunális hulladék és az apró építkezési hulladék pénztárgépeinek kezelése:

a) beszedi a város részére a helyi adókról, valamint a települési hulladék és az építési apróhulladék helyi illetékéről szóló törvény szerinti helyi illetéket, gondoskodik a települési hulladékkal kapcsolatos pénztári tevékenységről,

b) nyilvántartást vezet az adózókról – természetes és jogi személyekről,

c) gondoskodik a települési hulladékkal és az kisméretű építési hulladékkal kapcsolatos határozatok feldolgozásáról, a benyújtott bevallások, a városi hivatal megállapításai alapján helyi illeték felszámítását a települési hulladék és az építési kisméretű hulladék díjáról szóló városi ÁÉR-nek megfelelően, valamint gondoskodik az építési kisméretű hulladék díjáról szóló városi ÁÉR-nek megfelelően határozatok eljuttatása az adózókhoz,

d) elemzést végez, nyilvántartást vezet a beérkezett befizetésekről és díjakról adózónként és díjtípusonként, figyelemmel kíséri a befizetés időszerűségét, és emlékeztetőt küld a meg nem fizetett díjakról,

e) büntetéseket ír elő, fizetési mérleggel ró ki és kézbesíti az adózóknak,

f) adózói nyilvántartást vezet,

g) a SIPO-n keresztüli fizetéseket feldolgozza, és havi rendszerességgel naprakész adatokat szolgáltat a SIPO rendszernek a Szlovák Posta követelményei szerint,

h) feldolgozza a végrehajtási eljárás során behajtott kifizetéseket,

i) egyértelmű nyilvántartást vezet minden típusú végrehajtásról,

j) havonta jóváhagyja a kommunális hulladék és kisméretű építési hulladék díjfizetési állapotát.

Kráľovský Chlmec

A Magyar Királyság létrejötte után a település és az egész Bodrogköz Zemplén megye kötelékébe kerül. A helység nevével„“Helmech”“ az 1214-ben keltezett leleszi alapítólevélben találkozunk.

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuális időjárás

ma, kedd 28. 5. 2024
borús égbolt 24 °C 12 °C
szerda 29. 5. enyhe eső 24/13 °C
csütörtök 30. 5. enyhe eső 18/12 °C
péntek 31. 5. enyhe eső 25/12 °C

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia