Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Vážení občania!

 

Neustále pracujeme na vývoji novej webovej stránky nášho mesta.  Údaje sa v súčasnosti spresňujú a aktualizujú.

Organizačná štruktúra

Náčelník:              

Mgr. Jozef Kalapos

Mobil:+421 918 399 758
e-mail: nacelnik.msp@kralovskychlmec.sk 

 

Zástupca náčelníka:

Bc. Gergő Bodrogi

 

Príslušníci MsP:

Tomáš Batta

Štefan Dobó

Bc. Ádam Pásztor

Jozef Šimko

Vincent Tóth

 

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia