Kráľovský Chlmec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Adresa

Mestský úrad
Ul. L. Kossutha 99
077 13 Kráľovský Chlmec

Spojenie

Ústredňa – tel.:+421-56-6871514

e-mail: info@kralovskychlmec.skmesto@kralovskychlmec.sk

IČO: 00331619

Stránkové dni

Pondelok    7:30 – 11:45   12:30 – 16:00

Utorok         7:30 – 11:45   nestránkové popoludnie 

Streda         7:30 – 11:45   12:30 – 17:00

Štvrtok       nestránkový deň    

Piatok         7:30 – 13:00 

Úradné hodiny

Pondelok:     7:00 – 16:00

Utorok           7.30 – 16:00

Streda           7:30 – 17:00

Štvrtok          7:30 – 16:00

Piatok           7:30 – 13:00

1.kontakt – prízemie

Hlavná pokladňa, hrobové miesta – Anetta Lénártová:  056-6871515

TKO – Melinda Kováčová: 056-6871512

Primátor mesta: Ing. Karol PATAKY, 3. poschodie, č.dv. 2 

Sekretariát primátora Zuzana NAGYOVÁ

Tel.: 056/63 222 40

e-mail: primator@kralovskychlmec.skinfo@kralovskychlmec.skmesto@kralovskychlmec.sk  

Zástupca primátora mesta: Ing. Jozef ŽELINSKÝ, 3. poschodie, č.dv. 6,

e-mail: jozef.zelinsky@gmail.com 

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU: Csaba BALOGH PhD., 3. poschodie, č.dv. 6,

e-mail: prednosta@kralovskychlmec.sk 

 

Oddelenie projektového manažmentu

Vedúci oddelenia: Mgr. Peter MÓROCZ

Referent pre mestský marketing: Zoltán LECZO

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Alexander TÓTH

Oddelenie správne, sociálnych vecí a podnikania

Vedúca oddelenia: Mgr. Ildikó MOLNÁROVÁ

Sociálna starostlivosť a podnikanie: Mária MAJKRICSOVÁ

Matričný úrad: Bc. Žaneta TÓTHOVÁ

Matričný úrad: Alexandra KULCSÁROVÁ

Evidencia pobytu – Evidencia súpisných čísiel: Alžbeta LIPANOVÁ

Oddelenie výstavby a správy majetku

Vedúca oddelenia: Ing. Iveta SABAKOVÁ

Odborný referent pre dopravu a výstavbu: Ing. Viktor SZABÓ

Referent pre podporu ochrany životného prostredia: Ing. Štefan KENDI

Referentka pre verejné obstarávanie, referentka majetku mesta: Martina KOŠLÁBOVÁ

Spoločný stavebný úrad

Ing Magdaléna KONDÁŠOVÁ

Ing. Ildikó RUDIKOVÁ

Oddelenie ekonomické

Vedúci oddelenia: Ing. Ladislav ŠVISTUN

Účtovníctvo a štatistika: Viola Gulyásová

Personalistika a mzdy: Mgr. Monika GÁSPÁROVÁ

Financovanie školstva: Bc. Anetta FEDOROVÁ 

Daň z nehnuteľnosti: Mgr. Peter SZEDLÁK

Oddelenie kultúry a vzdelávania

Vedúca oddelenia: PaedDr. Beatrix TARCALIOVÁ

Kultúrny referent:

    Mgr. Brigita BORISZAOVÁ

Regionálna knižnica

Regionálna knižnica pri KCMaP 

Hlavná 72

tel.: 056/ 63 21 845,

e-mail: kniznica.kcmap@gmail.com

 

Oddelenie bytovej správy

Vedúci oddelenia: Dionýz DETRIK

Predpisy nájomného: Viola GULYÁSOVÁ

Materiálový účtovník: Tímea PAPPOVÁ

Údržbár bytov: Rudolf OČENÁŠ

  • 1. poschodie, č.dv. 23. 
  • tel.: 056/ 68 710 57   

Údržbár bytov: Ján ADÁMCSO

  • 1. poschodie, č.dv. 23. 
  • tel.: 056/ 68 710 57   

Bytový technik: Barnabáš TÓTH  

Upratovanie AB: Anna DAKOVÁ,Erika DÓCSOVÁ  

Upratovanie OPP: Monika KOVÁCSOVÁ 

Spoločný školský úrad

Mgr. Bernadett LECZO

Mestská polícia

náčelník MsP: Mgr. Jozef KALAPOS

Mestská polícia 

Oddelenie technických služieb

Vedúci oddelenia: Alexander GÁSPÁR

 

MTZ, sklad   

Správca cintorínov   

    

Referent pre aktivačnú činnosť: Bc. Veronika Móriczová