Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Odvoz zelených odpadov - Zöldhulladék elszállítása

odpad

OZNÁMENIE - ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme obyvateľom mesta, že odvoz biologicky rozložiteľného odpadu /zelený odpad zo záhrad, konáre a pod./ sa uskutoční podľa nasledujúceho harmonogramu:

V období 11.03.2023 - 17.03.2023 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný  na nasledovných uliciach mesta: Pribenícka, Horešská, E. Adyho, Kossutha, Pri štadióne, Újhelyská, Dobranská, Ľ. Štúra, Mierová, Helmecziho, Kazinczyho, Komenského, Štefánikova, Kapušanská, Svätušská, Boľská a Hlavná.

 

V období 18.03.2023 - 24.03.2023 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Cyrila a Metóda, J. Attilu, Lorántffyovej, Rákócziho, Majlátha, Nemocničná, Ibrányiho, Fábryho, Hunyadiho, Petőfiho, S. Chalupku a M. Bela.

 

V období 25.03.2023 - 30.03.2023 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Podhradská, L. Mécsa, Prameňová, M. Leczu, Kollárova, Hlboká, Trhovisko, Rázusova, Záhradná, Hviezdoslavova, Kvetná a  Kostolný rad.

           Za zelený odpad sa považuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, z ovocných sadov a z okrasných drevín.

            Zelené odpady vyložené mimo stanovených termínov budú považované za znečisťovanie verejného priestranstva, čo môže mať za následok uloženie pokuty vo výške: 33,- € v blokovom konaní, alebo v rámci priestupkového konania  až do výšky 1500,- €. Odvoz  a likvidáciu zeleného odpadu zabezpečí pokutovaný  na vlastné náklady.

Vyzývame občanov na dodržiavanie stanovených termínov a lokalít podľa harmonogramu. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vykladajte pred bránu po ukončení jarných prác v záhrade naraz podľa harmonogramu. Opakovaný odvoz z toho istého miesta sa neuskutoční.

 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a zöld hulladék /faágak/ elszállításra a következő ütemterv szerint kerül:

2023 március 11 – 17 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Perbenyíki,  Géresi,  Ady E,   Kossuth, Stadion,  Újhelyi,  Dobrai,   Štúr, Béke,  Helmeczi,  Kazinczy,  Komenský,  Štefánik,  Kaposi,  Szentesi,  Bolyi,   Fő utca.

 

           2023 március 18 –24 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Cyril és Metód,  József A.,  Lorántffy,  Rákóczi,  Majláth,  Kórház,   Ibrányi,  Fábry,  Hunyadi,  Petőfi,  S. Chalupka , Bél M.

 

2023 március 25 – 30 között a zöld hulladék elszállítása a következő utcákról  történik: Váralja,   Mécs L.,  Forrás,   Leczo M., Kollár,  Mély,  Vásártér,  Rázus, Kert,  Hviezdoslav,  Virág , Templomsor.

Zöldhulladék alatt a biológiailag felbomló hulladékot értjük a kertekből, parkokból, gyümölcsösökből.

FIGYELEM!

Ezen időpontokon kívül kirakott hulladék a közterületek szennyezésének minősül, ami bírság kiszabásához vezethet: 33 € helyi büntetés, illetve jogsértési eljárás esetén 1500 € lehet a büntetés mértéke. Ezen kívül a megbírságolt személnynek magának kell az elszállítás költségeit fedezni. 

Felhívjuk a lakosok figyelmét az ütemterv szigorú betartására. Kérjük, a zöldhulladékot a tavaszi kerti munkálatok befejezése után, egyszerre  – az ütemtervnek megfelelően – tegyék ki az ingatlanjaik elé, ugyanis az ilyen jellegű hulladékot az adott helyről munkatársaink egyszeri alkalommal szállítják el.

Dátum vloženia: 7. 3. 2023 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 3. 2023 14:28
Autor: Správca Webu GA

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, piatok 9. 6. 2023
mierny dážď 21 °C 16 °C
sobota 10. 6. slabý dážď 25/14 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 19/11 °C
pondelok 12. 6. slabý dážď 18/9 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia