Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Vážení občania!

 

Neustále pracujeme na vývoji novej webovej stránky nášho mesta.  Údaje sa v súčasnosti spresňujú a aktualizujú.

Triedený zber - Szelektív gyűjtés

kovy

elektro a kovový odpad
fém- és elektronikai hulladék

Oznamujeme občanom, že dňa 26.01.2023 vo štvrtok sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber:

- elektro odpadu,

- kovových obalov.

Prosíme občanov žijúcich v rodinných domoch, aby do 6:30 vyložili nezaviazané vrecia príslušnej farby pred bránu. Podrobné informácie aký separovaný odpad sa zbiera je uvedený v harmonograme zberu. Odvoz vykonáva firma FURA s.r.o. podľa harmonogramu.

 

Értesítjük a polgárokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtés keretében a királyhelmeci családi házaktól 2023. január 26-án (csütörtök), az elektronikai hulladékot és a fémhulladékot szállítják el. Ezért arra kérjük a családi házakban élő polgárokat, hogy a megfelelő színű, le nem zárt műanyag zsákokat legkésőbb aznap reggel 6:30-ig helyezzék ki az ingatlanjaik elé! A ütemterv részletes információkat tartalmaz arról, hogy milyen hulladék kerül elvitelre. A hulladék elszállítását a FURA Kft. cég végzi, az előre kiadott ütemterv szerint. 

elektro

Dátum vloženia: 24. 1. 2023 8:27
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 1. 2023 8:31

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia