Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Oddelenie bytovej správy

Vedúci oddelenia

Dionýz Detrik
1. posch. č.dverí 28

Predpisy nájomného

Viola Gulyásová 
1. posch. č.dverí 28.

Materiálový účtovník

Tímea Pappová
1. poschodie č.dverí 28.  

Údržbár bytov

Rudolf Očenáš 
1. posch. č.dverí 23.

  • telefon: 056 68 710 57

Údržbár bytov

Ján Adámcso, Barnabáš Tóth 
1. posch. č.dverí 23.

  • telefon: 056 68 710 57

Upratovanie

  • Anna Daková  –  Upratovanie AB
  • Erika Dócsová – Upratovanie AB
  • Monika Kovácsová – Upratovanie OPP

1. Oddelenie bytovej správy v oblasti správy bytov najmä:

a) vykonáva správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kráľovský Chlmec, alebo vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb,

b) vykonáva údržbu a opravy bytového fondu a nebytových priestorov /vodoinštalačné, elektroinštalačné, maliarske a natieračské, murárske práce, oprava striech  fasád domov/,

c) hospodári s bytovým fondom mesta s odbornou starostlivosťou a vykonáva správu spravovaných bytov v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy.

2. V oblasti predpisov nájomného najmä:

a) predpisuje nájomné a zálohy za služby pre nájomníkov a vlastníkov bytových jednotiek, vykonáva zmeny nájomného a nahlasuje ich na inkasné stredisko,

b) vedie evidenciu neplatičov,

c) vykonáva úhrady dodávateľských faktúr,

d)  spolupracuje s bankou, kontroluje stav a pohyb finančných prostriedkov,

e) účtuje tvorbu a čerpanie fondu opráv,

f) pripravuje podklady k súdnemu vymáhaniu pohľadávok vyplývajúcich z neplatenia poplatkov za bývanie alebo za nájom od fyzických a právnických osôb,

g) podieľa sa na zostavení rozpočtu mesta v oblasti rozvoja bývania,

h) pripravuje nájomné zmluvy na nebytové priestory s trvaním nájomnej doby dlhším ako 3 mesiace,

i) vedie pokladničný denník, vykonáva peňažné operácie v hotovosti,

j) vykonáva ročné vyúčtovanie nákladov bytov a nebytových priestorov,

k) vyčísľuje poplatky z omeškania, vystavuje penalizačné faktúry,

l) vedie prehľadnú evidenciu exekúcií vyplývajúcich z neplatenia poplatkov za bývanie,

m) vedie prehľadnú evidenciu o všetkých nedoplatkoch a spôsoboch vymáhania,

n) vykonáva kontrolu meračov energií a vody, odsúhlasuje stavy s dodávateľmi a v prípade potreby prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov,

o) vykonáva všetky úkony spojené s prenájmom bytov a nebytových priestorov,

p) spolupracuje v rámci inventarizácie pri porovnávaní stavu majetku zisteného inventúrou so stavom v účtovníctve.

 

3. V oblasti údržby bytov najmä:

a) zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie bytov, spoločných zariadení domu a príslušenstva,

b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,

c) vykonáva správu a údržbu budov v správe Mesta Kráľovský Chlmec a mestských verejných WC,

d) priebežne sleduje spotrebu elektrickej energie, plynu, vody a tepla spravovaných budov a verejného osvetlenia,

e) riadi činnosť upratovačiek a dohliada na ich výkon práce v administratívnej budove mestského úradu a v budove bývalého OPP.

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, utorok 6. 6. 2023
mierny dážď 17 °C 15 °C
streda 7. 6. slabý dážď 21/15 °C
štvrtok 8. 6. mierny dážď 24/14 °C
piatok 9. 6. slabý dážď 21/15 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia