Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Miestne dane

DAŇ ZA UBYTOVANIE

 • Popis: Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.
  Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 • Doklady: Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinný splniť oznamovaciu povinnosť do 10 dní od získania právoplatného oprávnenia vykonávať túto činnosť.
 • Formuláre:
  Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie – vznik
  Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie – zánik
  Mesačné hlásenie dane za ubytovanie
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 18
 • Kontakt: 056 63 21268, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: Do 10. dňa po ukončení štvrťoka
 • Daň: 0,35 €/osoba/prenocovanie
 • Legislatíva:
  Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
  VZN č. 5/2012 o miestnych daniach na území Mesta Kráľovský Chlmec

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, NEVÝHERNÉ PRÍSTROJE

 • Popis: Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci, v ktorom sa predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
 • Doklady:
 • Formuláre: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
   – vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností   + VI. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo VII. oddiel  „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 18
 • Kontakt: 056 63 21524, Mgr. Ildikó Molnárová
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: 
 • Legislatíva:
  Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
  VZN č. 5/2012 o miestnych daniach na území Mesta Kráľovský Chlmec

ZRIADENIE EXTERIÉROVÉHO SEDENIA

 • Popis: Sezónnym vonkajším obslužným zariadením (ďalej len „letné terasy“) sa rozumie sezónne externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru, ktoré sú zriadené v priamej väzbe na stále prevádzky na verejných priestranstvách alebo vo verejne prístupných priestoroch a plochách v meste Kráľovský Chlmec.
 • Doklady:
  1.    Návrh umiestnenia exteriérového sedenia – situácia M 1:100
  2.    Návrh pôdorysu rozmiestnenie stolov a stoličiek v rámci plochy exteriérového sedenia
  3.    Fotodokumentácia:
          Pohľad priestoru pred prevádzkou, kde bude umiestnené exteriérové sedenie
  4.    Živnostenský list
  5.    Nájomná zmluva – ak je prevádzka v prenájme
  6.    Súhlas vlastníkov (spoločenstva vlastníkov) bytového domu, ak sa stála prevádzka nachádza v bytovom dome
 • Formuláre: Žiadosť o povolenie na zriadenie exteriérového sedenia (letné sedenie, terasy)
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správ, II. poschodie, č.dv. 18
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: Do 30 dní
 • Daň: Podľa VZN
 • Legislatíva:
  Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
  VZN č. 5/2012 o miestnych daniach na území Mesta Kráľovský Chlmec

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 28. 5. zamračené 24/12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia