Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Doprava

ŽIADOSŤ NA ZRIADENIE ZJAZDU Z POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE NA SUSEDNÉ NEHNUTEĽNOSTÍ

 • IDENTIFIKAČNÉ DOKLADY: 
  Fyzická osoba –     občiansky preukaz
  Právnická osoba –     IČO
 • ŽIADOSŤ, FORMULÁR, TLAČIOVO:
  Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 • DOKUMENTY, PRÍLOHY:
  –  projektová dokumentácia, situačný plán odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom,
  –   aktuálny výpis z katastra nehnuteľnosti,
  –   list vlastníctva priľahlej nehnuteľnosti,
  –   stanovisko správcu cesty
  –   doklad o úhrade správneho poplatku
 • SPRÁVNE POPLATKY: 
  Fyzická osoba –     30,- Euro
  Právnická osoba –     30 Euro

ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZÁVIERKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

 • IDENTIFIKAČNÉ DOKLADY: 
  Fyzická osoba –     občiansky preukaz
  Právnická osoba –     IČO
 • ŽIADOSŤ, FORMULÁR, TLAČIOVO:
  Žiadosť o uzávierky miestnych komunikácií
 • DOKUMENTY, PRÍLOHY:
  –   situačný výkres s návrhom dopravného značenia
  –   vyjadrenie ODI, OR PZ v Trebišove
  –   doklad o úhrade správneho poplatku
 • SPRÁVNE POPLATKY: 
  Fyzická osoba –     70,- Euro
  Právnická osoba –     70,- Euro

ŽIADOSŤ O URČENIE POUŽITIA DOPRAVNÝCH ZNAČENÍ

 • IDENTIFIKAČNÉ DOKLADY: 
  Fyzická osoba –     občiansky preukaz
  Právnická osoba –     IČO
 • ŽIADOSŤ, FORMULÁR, TLAČIOVO: 
  Žiadosť o určenie použitia dopravných značení
 • DOKUMENTY, PRÍLOHY: 
  –  situačný plán (grafický náčrt) osadenia dočasného DZ, spracovaný v súlade so zásadami na umiestňovanie dočasného DZ na komunikáciách a v súlade s STN 01 8020
  –  vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov k návrhu dočasného dopravného značenia MK
  –  doklad o úhrade správneho poplatku
 • SPRÁVNE POPLATKY:
  Fyzická osoba –     bez poplatku
  Právnická osoba –     bez poplatku

ŽIADOSŤ NA ZVLÁŠTNÉ UŽÍVANIE

 • IDENTIFIKAČNÉ DOKLADY:
  Fyzická osoba –     občiansky preukaz
  Právnická osoba –     IČO
 • ŽIADOSŤ, FORMULÁR, TLAČIVO:
  Žiadosť o zvláštne užívanie
 • DOKUMENTY, PRÍLOHY:
  –  vyjadrenie vlastníka alebo správcu užívaného verejného priestranstva,  ak ním nie  je Mesto Kráľovský Chlmec
  –  schválený projekt organizácie dopravy počas doby trvania zvláštneho užívania, ak je potrebný
  –  stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby na inžinierske siete
  –  situačný náčrt s kótovanou rozkopávkou, s vyznačenou voľnou šírkou vozovky, chodníka alebo iného zaujatého verejného priestranstva a s vyznačenými vývodmi inžinierskych sietí v mieste plánovaného užívania (napr. kanalizácia, voda, plyn a pod.)
  –  parcelné číslo pozemku, na ktorej bude zvláštne užívanie realizované
  –  doklad o úhrade správneho poplatku za zvláštne užívanie MK (rozkopávka)
  –  plnomocenstvo v prípade zastupovania
 • SPRÁVNE POPLATKY:
  Fyzická osoba
  podľa čl. 9 VZN č. 4/2014 o zvláštnom užívaní   ciest,    miestnych    komunikácií  a verejných priestranstiev
  Právnická osoba
  podľa čl. 9 VZN č. 4/2014 o zvláštnom užívaní    ciest,    miestnych     komunikácií  a verejných priestranstiev

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C
streda 19. 6. polojasno 31/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 26/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia