Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Vážení občania!

 

Neustále pracujeme na vývoji novej webovej stránky nášho mesta.  Údaje sa v súčasnosti spresňujú a aktualizujú.

Vysielanie v mestskom rozhlase

VYSIELANIE V MESTSKOM ROZHLASE

 • Popis: Uskutočňuje sa v pracovných dňoch : 10.00 hod a 14.00 hod.,
  Vo výnimočných prípadoch aj v dňoch pracovného pokoja
 • Doklady: text relácie
 • Formuláre: Žiadosť o vyhlásenie oznamu
 • Miesto: II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: Odd. organizačné a vnútornej správy, 056 63 212 68, Mária Majkricsová
 • Doba vybavenia: podľa požiadaviek záujemcu, najneskoršie 2 hod. pred prvým požadovaným vysielaním
 • Poplatok: Poplatok je určený podľa Cenníka poplatkov za služby poskytované mestom nasledovne:
  ·     komerčné hlásenie  – 2,00 €
  ·     smútočný oznam – 0,50 €
  ·     politické inzeráty – 5,00 €, v dňoch pracovného pokoja 10,00 €
  ·     oznamy, nálezy a straty – bezplatne
  Úhrada sa vyplatí v hotovosti v kancelárii 1. kontaktu MsÚ na prízemí, alebo v kancelárii č. dverí 14, II. posch. alebo faktúrou pred odvysielaním požadovaného oznamu.
  Zúčtovanie úhrady sa uskutoční jednorázovo za súhrn všetkých relácií toho istého textu.
  Úhrada za vysielanie v Mestskom rozhlase sa neplatí za relácie a oznamy propagujúce výlučne charitatívne a humanitné podujatia vrátane podujatí na ochranu životného prostredia a ochranu prírody. Úhrady za oznamy neplatia obecné a mestské samosprávy, príspevkové a rozpočtové organizácie Mesta.
 • Legislatíva: Cenník poplatkov za služby poskytované Mestom Kráľovský Chlmec schválený uznesením č. 485/2017 zo dňa 03.03.2017

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia