Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Oddelenie kultúry a vzdelávania

Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec, ul. Boľská 43, 077 01 Kráľovský Chlmec

budova

Kultúrny referent

Mgr.Brigita Boriszaová

e-mail: borisza.brigita1@gmail.com

Tünde Fekeová

e-mail: tundefekeova@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057383652182

 

1.Oddelenie kultúry a vzdelávania najmä:

a) zabezpečuje, realizuje a organizačne pripravuje kultúrne podujatia, zodpovedá za  efektívnosť, výber a realizáciu kupovaných programov v spolupráci s umeleckými agentúrami,

b) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí,

c) spolupracuje so školami a inými organizáciami pri organizovaní kultúrnych podujatí,

d) spolupracuje pri príprave návrhov na zakúpenie podujatí sledovaním aktuálnych ponúk na internete a z iných zdrojov,

e) sleduje možnosť získania finančných prostriedkov zo štátnych  a iných zdrojov na kultúrne podujatia, spolupracuje pri vypracovávaní projektov,

f) zabezpečuje ozvučenie a osvetlenie kultúrno-spoločenských podujatí mesta

g) zabezpečuje technickú prípravu a všeobecnú technickú vybavenosť kultúrnych podujatí

h) službou zabezpečuje priebeh kultúrno-spoločenských podujatí

i) rozpracúva návrhy priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí,

j) vyrába propagačné materiály ku kultúrnym podujatiam, resp. na základe objednávky iných subjektov,

k) službou zabezpečuje priebeh kultúrno-spoločenských podujatí,

l) realizuje zápisy do mestskej kroniky

m) zabezpečuje  propagáciu uskutočňovaných kultúrnych podujatí v masmédiách a tlači,

n) spolupracuje pri príprave relácií do mestského rozhlasu,

o) pripravuje písomný návrh ročného plánu podujatí, taktiež spracováva písomné návrhy textov podujatí a iné propagačné nosiče,

p)vykonáva inventúru majetku oddelenia a v rámci inventarizácie zabezpečuje porovnanie stavu majetku zisteného inventúrou so stavom v účtovníctve.

2.V oblasti mediálnej práce zabezpečuje najmä:

a) propagáciu mesta zverejňovaním kultúrnych a spoločenských podujatí v médiách

b) spracovanie programových brožúr, spracovanie sponzorského materiálu na zverejnenie

c) vyhotovenie a grafických návrhov propagačných materiálov ku kultúrnym podujatiam

d) vedie kroniku Oddelenia kultúry o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a mestskú kroniku

e) zabezpečuje fotodokumentácie o spoločenskom dianí v meste Kráľovský Chlmec

3.V oblasti komunikácie a spolupráce s umeleckými združeniami, inštitúciami a inými subjektmi: 

a) podporuje prezentáciu rôznych druhov umenia, metód umeleckej tvorby, vyhľadáva a prezentuje a podporuje nových amatérskych umelcov

b) stará sa o zachovanie a oživovanie tanečných a speváckych ľudových tradícií

c) zabezpečuje, realizuje a organizačne pripravuje kultúrne podujatia ľudovo - umeleckého charakteru, zodpovedá za  efektívnosť, výber a realizáciu kupovaných programov v spolupráci s umeleckými agentúrami,

d) ponúka mestským školám priestor na prezentáciu ich činnosti, aktívne s nimi spolupracuje a podieľa sa na prezentácii  talentovaných  detí a mládeže,

e) realizuje pravidelné  výtvarné výstavy  pre širokú verejnosť,

f) zabezpečuje styk so spoločenskými organizáciami, záujmovými telesami,  a ďalšími dobrovoľnými organizáciami  na území mesta, vedie o nich evidenciu,

g) plní zákonom zverené úlohy štátnej správy, spracováva štatistické výkazy, vedie mesačné prehľady o kultúrno-osvetovej činnosti

h) organizačne sa spolupodieľa  na podujatiach realizovaných mestskými školami či inými subjektmi, ako aj na ich koordinácii,

i) vytvára a udržiava záujem o ľudové tradície v meste, zároveň zabezpečuje podmienky pre posilňovanie pozície ľudovej hudby a tanca,

j) poskytuje prenájom priestorov pre verejnosť  organizáciám  komerčného i nekomerčného charakteru,

k) zapožičiava a prenajíma technické prístroje, ozvučovaciu techniku a iný materiál,

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MsKS 02.01.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 220.04 kB

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 28. 5. zamračené 24/12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia